ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
256 κενές θέσεις εκ των οποίων οι 200 αφορούν την Αστυνομία και οι 56 την Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
30 κενές θέσεις Ειδικών Αστυνομικών   

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Τρίτη, 26/03/2019 και ώρα 07:00, η οποία εκπνέει τη Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 15:00. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα. Οδηγίες για δημιουργία ΠΡΟΦΙΛ σαν ΠΟΛΙΤΗΣ στην πλατφόρμα «ΑΡΙΑΔΝΗ» ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Πολίτης ΠΡΙΝ την εγγραφή ΠΡΕΠΕΙ να διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να καθορίζεται από τον εγγεγραμμένο χρήστη και να παραμείνει μυστικός για αποκλειστική χρήση από τον ίδιο.

Επίσκεψη στο http://www.ariadni.gov.cy

 

Η πολύχρονη εμπειρία μας (απο το 2008) σε θέματα Αστυνομικών και Κυβερνητικών εξετάσεων, οι άρτια καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί του φροντιστηρίου μας και το ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό θα είναι αρωγοί στην προσπάθεια σας για επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Φροντιστήριο μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μαθημάτων για τις Αστυνομικές και Κυβερνητικές εξετάσεις . Συγκεκριμένα προσφέρονται τα πιο κάτω μαθήματα : Μαθηματικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις για τις εξετάσεις της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής. Επιτυχών θεωρείται το άτομο που θα συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατα μέσο όρο και 40% τουλάχιστον , στο καθένα απο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση.

Για τις Κυβερνητικές Εξετάσεις προσφέρουμε τα μαθήματα της Λεκτικής Ικανότητας και της Αριθμητικής και Αφαιρετικής Ικανότητας

Το Φροντιστήριο Η Παιδεία εκδίδει δικά του βιβλία για όλα τα μαθήματα.

ΒΙΒΛΙΑ:     ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ – ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Έναρξη μαθημάτων Τρίτη 26/3/2019
– Διάρκεια μαθημάτων : 12 εβδομάδες 

– Χρειάζεται ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ με την εγγραφή σας:  για τα μαθήματα διάρκειας 4 εβδομάδων και για τα βιβλία
– Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μαθημάτων

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε δείγματα των βιβλίων μας  για τις Κυβερνητικές Εξετάσεις και τις εξετάσεις της Αστυνομίας καθώς και θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών.

ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μετά την ψήφιση των Περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Αστυνομία Κύπρου θα προχωρήσει στην προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στην Αστυνομία Κύπρου, αναμένεται να αρχίσει μόλις ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες που απαιτούνται. Οι αιτήσεις για πρόσληψη στην Αστυνομία, θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας “ΑΡΙΑΔΝΗ”, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΙΤΗΣΗΣ Για να μπορέσει ο υποψήφιος να υποβάλει την αίτησή του, θα πρέπει να δημιουργήσει σχετικό προφίλ, και ακολούθως να το πιστοποιήσει σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), ή στα Κεντρικά Ταχυδρομεία κάθε Επαρχίας, προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας του, καθώς και την ταυτότητα προφίλ (profile ID) που θα του αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την επιτυχή εγγραφή και δημιουργία του προφίλ του. Η καταβολή του αντιτίμου για υποβολή της αίτησης, το οποίο ανέρχεται στα €45, θα καταβάλλεται μέσω του συστήματος αποδοχής της JCC, κατά την υποβολή της αίτησης. Η διαδικασία δημιουργίας προφίλ, δεν απαιτείται για όσους υποψήφιους έχουν ήδη δημιουργήσει προφίλ και χρησιμοποιούν το Σύστημα “ΑΡΙΑΔΝΗ”, αφού πρόκειται για διαδικασία η οποία πραγματοποιείται μόνο μία φορά. Σημειώνεται ότι, για θέματα λειτουργικότητας ως προς τη διεκπεραίωση της αίτησης, η πρόσβαση στο Σύστημα “ΑΡΙΑΔΝΗ” πρέπει να γίνεται μέσω των μηχανών αναζήτησης (Browser) Mozilla Firefox ή Internet Explorer, έκδοσης 9 ή νεότερη. Τα νέα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για εγγραφή στην Αστυνομία, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Αστυνομίας,στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.police.gov.cy, στο πεδίο «Προσλήψεις».   Για διευκόλυνση, αλλά και έγκαιρη προετοιμασία προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να δημιουργήσουν προφίλ στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», έτσι ώστε, όταν προκηρυχθούν οι θέσεις, να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Υποψήφιος για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία πρέπει­ (α)     να είναι πολίτης της Δημοκρατίας· (β)     να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα του και, αν έχει προϋπηρεσία στο Στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε κυβερνητική θέση ή θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίου ή σε οποιαδήποτε Αστυνομία, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας ήταν καλής διαγωγής· (γ)     να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος, εκτός αν έχει προϋπηρεσία ως μέλος της Αστυνομίας κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών: Νοείται, ότι οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν εφαρμόζονται για τους τακτικούς ειδικούς αστυνομικούς ή τους ειδικούς αστυνομικούς που είναι υποψήφιοι για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία. (δ)       να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η σωματική και πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία  θα απασχολείται μετά την πρόσληψη του.  Μεταξύ άλλων πρέπει­ (ι)    να διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διόπτρων και η καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών· (ιι)   να διαπιστωθεί, ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλος αυτού, και (ιιι)  να διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του· (ε)        να είναι ύψους όχι μικρότερου του 1.65 μ. οι άνδρες, και του 1.60 μ. οι γυναίκες. (στ)      να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου τριτοβάθμιας τουλάχιστον σχολής μεταλυκειακού επιπέδου. (ζ)     να έχει καλή γνώση της ελληνικής και ικανοποιητική  γνώση μίας ξένης γλώσσας.   (η)       να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.   (θ)       να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα Β΄ των παρόντων Κανονισμών, που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού˙   (ι)         να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας· (ια)      να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα·   (ιβ)      να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό του στην Αστυνομία και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης απολύεται από την Αστυνομία˙   (ιγ)       να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30):   Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος : ύψος²)˙   (ιδ)       να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για το σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από έναν Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ένα (1) εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή ένα (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και ένα (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος.   (2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1),           το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, σε ειδική περίπτωση, να εξουσιοδοτήσει το διορισμό με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα προσώπου που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας.   (3)        Οι αναφερόμενες στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (1) καλή κατάσταση της υγείας, άρτια σωματική διάπλαση και σωματική και           πνευματική καταλληλότητα του υποψηφίου για  να εκτελεί τα καθήκοντα με τα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του, θα διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πίνακα «Α» των παρόντων Κανονισμών και όλες οι σχετικές ιατρικές εξετάσεις ή             πιστοποιήσεις θα γίνονται δωρεάν.   (4)        Ο τύπος των ψυχομετρικών εργαλείων, που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των αναφερομένων στην υποπαράγραφο (ιδ) της παραγράφου (1) ψυχομετρικών εξετάσεων, ο τρόπος διεξαγωγής τους καθώς και τα αποδεκτά όρια βαθμολογίας τους, καθορίζονται από την αναφερόμενη στην πιο πάνω υποπαράγραφο Επιτροπή και γνωστοποιούνται κατά την προκήρυξη των θέσεων.     Υποψήφιος για διορισμό στην Αστυνομία ως ειδικός αστυνομικός πρέπει:-  
 (α)     να είναι πολίτης της Δημοκρατίαςֹ   (β)   να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα και τη διαγωγή του˙   (γ)      να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.   (δ)  να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η σωματική και πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του. Μεταξύ άλλων πρέπει:-   (i)      να διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών φακών και η καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών×   (ii)     να διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλος αυτού˙   (iii)    να διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του×   (ε)  να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.   (στ)  να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας×   (ζ)  να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανό να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερη του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά τον διορισμό του στην Αστυνομία:   Νοείται ότι αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτηση του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του απολύεται από την Αστυνομία×   (η)    να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείαςֹ   (θ)   να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα×   (ι)    να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας˙   (ια) να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα Β΄ των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Αρχηγό για το σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού˙   (ιβ) να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30):   Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψήφιου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος : ύψος²)˙   (ιγ) να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή, η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για το σκοπό αυτό και αποτελείται από ένα (1) Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ένα (1) εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή ένα (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και ένα (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος.   (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1), ειδικοί αστυφύλακες που υπηρετούν στην Αστυνομία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, θα εξακολουθήσουν να υπηρετούν και θεωρείται ότι ικανοποιούν τα πιο πάνω προσόντα για διορισμό.  
(3) Οι αναφερόμενες στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού καλή κατάσταση της υγείας, άρτια σωματική διάπλαση και σωματική και πνευματική καταλληλότητα του υποψηφίου για να εκτελεί τα καθήκοντα με τα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του,  διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πίνακα των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών και όλες οι σχετικές ιατρικές εξετάσεις ή πιστοποιήσεις γίνονται δωρεάν.
  (4) Ο τύπος των ψυχομετρικών εργαλείων, που χρησιμοποιείται για       τη διενέργεια των αναφερόμενων στην υποπαράγραφο (ιγ) της παραγράφου (1) ψυχομετρικών εξετάσεων, ο τρόπος διεξαγωγής τους, καθώς και τα αποδεκτά όρια βαθμολογίας τους, καθορίζονται από την προβλεπόμενη στην πιο πάνω υποπαράγραφο Επιτροπή και γνωστοποιούνται κατά την προκήρυξη των θέσεων.
      ΠΙΝΑΚΑΣ «Α» Κανονισμός 4(1)(δ) και 4(3)   ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   Η ιατρική εξέταση και αξιολόγηση σχετικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων θα βασίζεται στα πιο κάτω σωματικά και πνευματικά κριτήρια:
 1. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει εξακριβωμένο ιατρικό δελτίο ή κλινική διάγνωση οποιασδήποτε διανοητικής ανωμαλίας, διαταραχής της προσωπικότητας ή νεύρωσης, που σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα τον καθιστά ή δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος της Αστυνομίας:
Νοείται ότι περιστατικό οξείας τοξικής ψύχωσης, δυνατόν να μη θεωρηθεί ότι αποκλείει τον υποψήφιο, εφόσον δεν έχει υποστεί μόνιμη βλάβη.  
 1. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει εξακριβωμένο ιατρικό δελτίο ή κλινική διάγνωση οποιασδήποτε των πιο κάτω καταστάσεων:
  (α)       Προϊούσα ή μη ασθένεια ή μη ασθένεια του νευρικού συστήματος, οι συνέπειες της οποίας, σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα, δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του υποψηφίου·   (β)       επιληψία·   (γ)        οποιαδήποτε διαταραχή της συνείδησης χωρίς ικανοποιητική ιατρική εξήγηση της αιτίας.  
 1. Περιπτώσεις τραυμάτων στην κεφαλή, οι συνέπειες των οποίων σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα, δυνατόν να επηρεάσουν         αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του υποψηφίου, θα     αξιολογούνται ότι τον καθιστούν ακατάλληλο.
 
 1. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε συγγενή ή επίκτητη           καρδιοπάθεια που δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση            των καθηκόντων του.  Υποψήφιος που σύμφωνα με εξακριβωμένο         ιατρικό πόρισμα έχει αναρρώσει ικανοποιητικά μετά  από έμφραγμα του             μυοκαρδίου μπορεί να αξιολογηθεί ως κατάλληλος.
  Συνήθεις περιπτώσεις αναπνευστικών αρρυθμιών, εκτάκτων συστολών που παρουσιάζονται από καιρό σε καιρό και που εξαφανίζονται με σωματική άσκηση, αύξησης του καρδιακού ρυθμού που οφείλεται σε συγκινησιακούς λόγους ή φυσική άσκηση ή βραδυκαρδίας που δεν οφείλεται σε βλάβες του βηματοδότη της καρδίας, μπορεί να θεωρηθούν ότι βρίσκονται μέσα στα φυσιολογικά όρια.  
 1. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα θα αποτελεί μέρος της καρδιολογικής εξέτασης κατά την πρώτη εξέταση και κατά την πρώτη επανεξέταση μετά την ηλικία των 40 ετών, μεταγενέστερα δε τουλάχιστο κάθε πέντε χρόνια, όπως επίσης και κατά τις επανεξετάσεις σ’ όλες τις αμφίβολες περιπτώσεις.
Ο σκοπός του συνηθισμένου ηλεκτροκαρδιογραφήματος ενέχει διερευνητικό χαρακτήρα.  Τούτο δεν παρέχει επαρκή απόδειξη που να δικαιολογεί αποκλεισμό χωρίς περαιτέρω ενδελεχή καρδιαγγειακή έρευνα.  
 1. Η συστολική και διαστολική πίεση του αίματος πρέπει να βρίσκεται μέσα σε φυσιολογικά όρια. Η χρησιμοποίηση φαρμάκων για τον έλεγχο ψηλών πιέσεων αποκλείει τον υποψήφιο, εκτός αν η χρησιμοποίηση αυτή δεν επηρεάζει, σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα, την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του.
 
 1. Το κυκλοφοριακό σύστημα δεν πρέπει να πάσχει από οποιαδήποτε         σοβαρής μορφής λειτουργική ή δομική ανωμαλία..  Η παρουσία κιρσών δε συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ακαταλληλότητα.
 
 1. Δεν πρέπει να υπάρχει οξεία ανεπάρκεια των πνευμόνων ούτε   οποιαδήποτε ενεργός ασθένεια των ιστών των πνευμόνων, του μεσοθωρακίου ή του υπεζωκότος.  Η ακτινογραφία θώρακος θα αποτελεί    μέρος της ιατρικής εξέτασης σ’ όλες τις αμφίβολες κλινικές περιπτώσεις.             Η ακτινογραφία πρέπει να αποτελεί επίσης μέρος της αρχικής εξέτασης           του θώρακα και στη συνέχεια να επαναλαμβάνεται περιοδικά.
 
 1. Περιπτώσεις ενεργού πνευμονικού εμφυσήματος θα αξιολογούνται ότι     συνεπάγονται ακαταλληλότητα, μόνο όταν υπάρχουν εμφανή            συμπτώματα.
 
 1. Περιπτώσεις διάγνωσης ενεργού πνευμονικής φυματίωσης θα     αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.  Περιπτώσεις   λανθάνουσας φυματίωσης ή εστιών φυματιώδους αιτιολογίας που       επουλώθηκαν, δυνατόν να μη συνεπάγονται ακαταλληλότητα.
 
 1. Αμφίβολες περιπτώσεις κατά πόσο η πνευμονική πάθηση βρίσκεται σ’    ενέργεια ή όχι, όταν δεν εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα  που να        υποδηλώνουν ότι αυτή είναι ενεργός, πρέπει να αξιολογούνται ότι συνεπάγονται προσωρινή ακαταλληλότητα για περίοδο όχι μικρότερη     από τρεις μήνες από την ημερομηνία της εξέτασης.  Με τη λήξη της         τρίμηνης περιόδου πρέπει να λαμβάνεται δεύτερη ακτινογραφία που θα         συγκρίνεται προσεκτικά με την αρχική.  Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε      ένδειξη για επέκταση της νόσου και ούτε γενικά συμπτώματα       παρουσιάζονται ούτε συμπτώματα  που αφορούν το στήθος, ο      υποψήφιος μπορεί να αξιολογηθεί ως κατάλληλος για περίοδο τριών μηνών.  Στη συνέχεια και με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η απουσία     ενδείξεων για επέκταση της νόσου, όπως εξάγεται από τις       ακτινογραφικές εξετάσεις που γίνονται στο τέλος κάθε τρίμηνης   περιόδου για συνολική περίοδο δύο χρόνων, και η σύγκριση όλων των ακτινογραφιών δε δείχνει οποιαδήποτε μεταβολή παρά μόνο υποχώρηση          της πάθησης, τότε η πάθηση θα θεωρείται ως λανθάνουσα ή        θεραπευθείσα.
 
 1. Περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών που συνεπάγονται σοβαρή ανωμαλία στη λειτουργία του γαστροεντερικού σωλήνα και των μεγάλων αδένων    του πεπτικού συστήματος θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται       ακαταλληλότητα.
 
 1. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να πάσχει από κήλη.  Αν ο εξεταστής ιατρός     ικανοποιηθεί ότι η εφαρμογή κηλεπιδέσμου είναι αποτελεσματική λύση,   ο υποψήφιος μπορεί να αξιολογηθεί ως κατάλληλος.
 
 1. Οποιοδήποτε επακόλουθο ασθένειας ή χειρουργικής επέμβασης σ’          οποιοδήποτε τμήμα του πεπτικού σωλήνα και των μεγάλων αδένων του,          το οποίο πιθανόν να προκαλέσει ξαφνική ανικανότητα, ιδιαίτερα     οποιεσδήποτε αποφράξεις συνεπεία στένωσης ή συμπίεσης θα       αξιολογείται ότι συνεπάγεται ακαταλληλότητα.
 
 1. Περιπτώσεις ανωμαλιών του μεταβολισμού της θρέψης ή των      ενδοκρινών αδένων, που πιθανόν να επηρεάζουν αρνητικά την ασφαλή             εκτέλεση καθηκόντων, θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται       ακαταλληλότητα.
 
 1. Καταργήθηκε (Κ.Δ.Π 213/2004)
 2. Περιπτώσεις σοβαρής τοπικής ή γενικής διόγκωσης των λεμφικών          αδένων και ασθενειών του αίματος θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται            ακαταλληλότητα.
 
 1. Περιπτώσεις που παρουσιάζουν οποιεσδήποτε ενδείξεις οργανικής         νόσου των νεφρών θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.
Περιπτώσεις που οφείλονται σε προσωρινή πάθηση δύνανται να αξιολογούνται ότι συνεπάγονται προσωρινή ακαταλληλότητα.  Τα ούρα δεν πρέπει να περιέχουν οποιοδήποτε μη φυσιολογικό στοιχείο που να θεωρείται από τον εξεταστή ιατρό ως παθολογικό.  Περιπτώσεις παθήσεων των ουρικών διαβάσεων και των γεννητικών οργάνων θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.  Περιπτώσεις που οφείλονται σε προσωρινή πάθηση θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται προσωρινή ακαταλληλότητα.  
 1. Οποιοδήποτε επακόλουθο ασθένειας ή χειρουργικής επέμβασης στους   νεφρούς και το ουροποιητικό σύστημα που είναι δυνατόν να προκαλέσει         ξαφνική ανικανότητα, ιδιαίτερα οποιεσδήποτε αποφράξεις συνεπεία      στένωσης ή συμπίεσης, θα αξιολογείται ότι συνεπάγεται       ακαταλληλότητα.
Οποιαδήποτε νεφρεκτομή που δε θα συνοδεύεται από υπέρταση ή ουραιμία μπορεί να θεωρείται ότι δε συνεπάγεται ακαταλληλότητα.  
 1. Υποψήφιος που έχει προσβληθεί από σύφιλη θα πρέπει να παρουσιάσει             στον εξεταστή ιατρό ικανοποιητική απόδειξη ότι έχει υποβληθεί σε ε   επαρκή θεραπεία.
 
 1. Οποιαδήποτε ενεργός ασθένεια των οστών, των αρθρώσεων, των μυών ή        των τενόντων και όλες οι σοβαρές λειτουργικές ανωμαλίες που    οφείλονται σε συγγενείς ή επίκτητες ασθένειες θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.  Λειτουργικές παρενέργειες πάθησης     που επηρεάζει τα οστά, τους μυς ή τους τένοντες και ορισμένα       ανατομικά ελαττώματα που δεν επηρεάζουν την ασφαλή εκτέλεση         καθηκόντων μπορούν να αξιολογούνται ότι δε θα συνεπάγονται       ακαταλληλότητα.
 
 1. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να παρουσιάζει:
  (α)       ενεργό πάθηση, οξεία ή χρόνια του εσωτερικού ή μέρους αυτιού,   (β)       μόνιμη διαταραχή του οργάνου της ισορροπίας.  Παροδικές           καταστάσεις μπορούν να αξιολογούνται ότι συνεπάγονται       προσωρινή ακαταλληλότητα.  
 1. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να παρουσιάζει σοβαρή παραμόρφωση ή         σοβαρής μορφής οξεία ή χρόνια πάθηση της στοματικής ή της ρινικής      κοιλότητας.  Περιπτώσεις ελαττωματικής άρθρωσης ή τραυλισμού θα      αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.
  24.­      (α)       Για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας μέσα σε φωτιζόμενο             δωμάτιο, το επίπεδο ανταύγειας του δωματίου πρέπει να             βρίσκεται στα 50 LUX που κανονικά αντιστοιχούν με             λαμπρότητα 30 κεριών κατά τετραγωνικό μέτρο.  Το επίπεδο       φωτισμού του δωματίου πρέπει να είναι περίπου το 1/5 του   επιπέδου ανταύγειας του δωματίου.   (β)       Για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας μέσα σε σκοτεινό ή   ημισκότεινο δωμάτιο, το επίπεδο ανταύγειας πρέπει να είναι   περίπου 15 LUX που κανονικά αντιστοιχούν με λαμπρότητα 10             κεριών κατά τετραγωνικό μέτρο.   (γ)        Η οπτική οξύτητα θα μετράται με τη βοήθεια μιας σειράς    οπτικών πινάκων του LANDOLT ή παρόμοιων οπτικών πινάκων        που θα τοποθετούνται σε απόσταση 6 μέτρων από τον             εξεταζόμενο ή 5 μέτρων, ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης που     ακολουθείται.  
 1. Η λειτουργία των οφθαλμών και των εξαρτημάτων τους πρέπει να είναι φυσιολογική.  Δεν πρέπει να υπάρχει ενεργός παθολογική κατάσταση,    οξεία ή χρόνια, οποιουδήποτε οφθαλμού ή εξαρτήματος του που πιθανόν     να επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του οφθαλμού, σε βαθμό ώστε να       θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή εκτέλεση καθηκόντων.
 
 1. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει φυσιολογικά πεδία όρασης.
 
 1. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει οπτική οξύτητα για μακρινή όραση όχι         μικρότερη από 6/9 (20/30.0.7) για κάθε μάτι ξεχωριστά με ή χωρίς τη         χρήση διορθωτικών φακών.
 
 1. Ο υποψήφιος θα καλείται να επιδείξει την ικανότητά του να διακρίνει εύκολα τα χρώματα εκείνα, που η αντίληψή τους είναι αναγκαία για την ασφαλή εκτέλεση καθηκόντων.
   
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Με βάση τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008, οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση θα εξεταστούν στα πιο κάτω θέματα:

(1)   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α.  (α) Μέτρα και σταθμά, μονάδες μέτρησης.

(β) Στοιχεία αριθμητικής: Διαιρετότητα. Δυνάμεις ακεραίων, κλασματικών και δεκαδικών αριθμών. Μέγιστος κοινός διαιρέτης, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Κλασματικοί αριθμοί, ιδιότητες και πράξεις. Τροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς και αντιστρόφως. Προβλήματα επί των ακεραίων, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών. Λόγοι και αναλογίες. Ποσά ευθέως ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα. Σχέδιο υπό κλίμακα και σχετικά προβλήματα. Απλή και σύνθετη μέθοδος των τριών. Προβλήματα κινήσεως. Σημείωση: Τα προβλήματα λύονται είτε με πρακτική αριθμητική είτε με άλγεβρα (εξισώσεις ή συστήματα).

Β.        Στοιχεία Γεωμετρίας: Πυθαγόρειο θεώρημα. Περίμετρος και εμβαδόν των ευθυγράμμων σχημάτων (τρίγωνο, τετράγωνο, παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο).  Εμβαδόν και περίμετρος κύκλου. Εμβαδά και όγκοι του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου και του κυλίνδρου.

Γ.         Στοιχεία τριγωνομετρίας: Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. Χρήση τριγωνομετρικών αριθμών για επίλυση προβλημάτων. (Οι τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών θα δίνονται).

Δ.       Στοιχεία Συνδυαστικής: Ορισμός του ν! Εφαρμογή της Αρχής της Απαρίθμησης στη λύση προβλημάτων. Υπολογισμός και εφαρμογή σε προβλήματα του αριθμού: των διατάξεων ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ  και των συνδυασμών ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ.

Ε.        Στοιχεία Πιθανοτήτων: Πείραμα τύχης,  δυνατά αποτελέσματα πειράματος, ενδεχόμενο, πράξεις με ενδεχόμενα, βέβαιο ενδεχόμενο, αδύνατο ενδεχόμενο,  συμπληρωματικά ενδεχόμενα, ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. Υπολογισμός της πιθανότητας ενδεχομένου. 

ΣΤ.      Στοιχεία Στατιστικής: (α) Βασικές έννοιες: Πληθυσμός, άτομο, δείγμα, στατιστικά δεδομένα, ποσοτική και ποιοτική μεταβλητή, (β) Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, πίνακας κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, (γ) Ομαδοποίηση παρατηρήσεων, (δ) Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων συχνοτήτων: Ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, διάγραμμα συχνοτήτων, πολύγωνο συχνοτήτων και ιστόγραμμα. (ε) Χαρακτηριστικές τιμές μιας κατανομής: Αριθμητικός μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, τυπική απόκλιση.

Σημειώσεις:

 1. Το επισυναπτόμενο τυπολόγιο δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αντίγραφο του τυπολογίου θα δοθεί στους υποψηφίους μαζί με τα θέματα κατά την έναρξη της εξέτασης.
 2. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.

 

(2)  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

α.  Έκθεση Ιδεών:  Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος

β.  Κείμενο για κατανόηση

γ.  Γλώσσα: Προτάσεις, συνώνυμα, αντίθετα, ετυμολογία, παράγωγα ουσιαστικά, παράγωγα επίθετα κ.α.

 

(3)   ΑΓΓΛΙΚΑ

α.  Έκθεση Ιδεών:  Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος

β.  Κείμενο για κατανόηση

γ.   Γλώσσα:  Μετασχηματισμός προτάσεων (Transformation), Συμπλήρωση κειμένου με κενά, Συμπλήρωση

κενών σε προτάσεις / κείμενο, παραγωγή λέξεων.

 

(4)   ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

α.   Επικαιρότητα

β.   Ιστορία της Κύπρου

γ.   Ιστορία  της Ελλάδας (από το 1453 μ.Χ. μέχρι σήμερα)

δ.   Γεωγραφία της Κύπρου

ε.   Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί

στ.  Διάρθρωση του κράτους (Υπουργεία/ Τμήματα/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Αξιωματούχοι του Κράτους,

Πολιτειακοί Θεσμοί)

ζ.   Τρόπος σκέψης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
 1. ΔΥΝΑΜΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ
(α)  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση μέγιστης δύναμης των μυών του πήχεως για δυνατό κράτημα και έλξη αντικειμένου. (β)  ΟΡΓΑΝΑ: Ένα βαθμονομημένο μηχανικό ή ηλεκτρονικό δυναμόμετρο, τύπου Jamar, με προσαρμοζόμενη λαβή. (γ)   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ο εξεταζόμενος σφίγγει με το δεξί του το χέρι, την χειρολαβή του δυναμομέτρου όσο πιο δυνατά μπορεί,  για  2 – 3 δευτερόλεπτα, κρατώντας το δυναμόμετρο μακριά από το κορμί του και με την όψη των ενδείξεων να είναι στραμμένη προς τον εξεταστή. Κατά την διάρκεια της δοκιμασίας ο βραχίονας και το χέρι που κρατά το δυναμόμετρο δεν πρέπει να αγγίζουν το σώμα. Επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία με το αριστερό του χέρι και στη συνέχεια καταγράφεται το άθροισμα και των δύο χεριών. Πριν από κάθε δοκιμαζόμενο και μετά από κάθε προσπάθεια θα πρέπει να ελέγχεται ότι το δυναμόμετρο επαναρυθμίστηκε στο μηδέν. (δ)    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές για κάθε χέρι μετά από μια μικρή ανάπαυση μεταξύ της 1ης και 2ης  προσπάθειας και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια σε κιλά και δέκατα του κιλού.   (ε)     ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:
 • Για άντρες:  90 kg
 • Για γυναίκες: 65 kg
 1. ΔΙΠΛΩΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑΙΑ ΘΕΣΗ
(α) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση της ελαστικότητας των ραχιαίων μυών, της κινητικότητας της λεκάνης  και των οπίσθιων μηριαίων μυών.   (β) ΟΡΓΑΝΑ: Ένα βαθμονομημένο σε εκατοστά του μέτρου (cm) μηχανικό Ευλυγισιόμετρο.   (γ)  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:  Ο εξεταζόμενος κάθεται στην εδραία θέση τοποθετώντας τα πέλματα των ποδιών του (χωρίς παπούτσια) στις καθορισμένες θέσεις της συσκευής. Διπλώνει τον κορμό και εκτείνει τα χέρια του μπροστά, χωρίς να λυγίζει τα γόνατά του. Προσπαθεί να μείνει ακίνητος για δύο δευτερόλεπτα, χωρίς σπασμωδικές κινήσεις.   (δ)  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές και θα καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια. Ο εξεταστής προσέχει να μην λυγίζουν τα γόνατα. Η επίδοση ορίζεται στο σημείο της βαθμονομημένης κλίμακας που μπορεί να φτάσει ο εξεταζόμενος με τις άκρες των δακτύλων του. Τα αποτελέσματα δίνονται από την κλίμακα σε εκατοστά του μέτρου (cm). (ε)     ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:  
 • Για άντρες: 0  cm
 • Για γυναίκες: 5  cm
 
 1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ
  (α)    ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ:  Αξιολόγηση της μέγιστης μυϊκής ισχύς και ταχυδύναμης των ποδιών και της αλτικότητας των κάτω άκρων.   (β)    ΟΡΓΑΝΑ: Ηλεκτρονικός δυναμοτάπητας, τύπου Bosco.   (γ)  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ο εξεταζόμενος ανεβαίνει πάνω στον ηλεκτρονικό δυναμοτάπητα, όπου εκτελεί ένα κατακόρυφο άλμα με ταλάντευση και με τη χρήση χεριών. Ο ηλεκτρονικός δυναμοτάπητας καταγράφει τη χρονική διάρκεια της πτήσης του άλματος και από το χρόνο πτήσης υπολογίζεται το ύψος πτήσης και το παραγόμενο έργο και η ισχύς. Βασική προϋπόθεση είναι η θέση που πραγματοποιείται το άλμα στην απογείωση  να είναι η ίδια και κατά την προσγείωση του εξεταζόμενου.   (δ)  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές, μετά από μια μικρή ανάπαυση μεταξύ της 1ης και 2ης προσπάθειας και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια σε εκατοστά και δέκατα του εκατοστού του μέτρου.   (ε)     ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:  
 • Για άντρες: 40   cm
 • Για γυναίκες: 30   cm
   
 1. ΔΡΟΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30  ΜΕΤΡΩΝ
  (α)     ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση ικανότητας για άμεση και γρήγορη μετακίνηση του σώματος.   (β)    ΟΡΓΑΝΑ: Δύο χρονόμετρα, δύο σημαδούρες για γραμμή τερματισμού και επίπεδος  χώρος  μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων.   (γ)   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Πριν από την έναρξη της δοκιμασίας θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη προετοιμασία με προθέρμανση και διατατικές ασκήσεις. Κατά την εξέταση ο εξεταζόμενος βρίσκεται πίσω από τη γραμμή εκκίνησης και μετά από πρόσταγμα ξεκινά από όρθια θέση να τρέχει, χωρίς συναγωνισμό, απόσταση 30 μέτρων χωρίς συναγωνισμό, όσο το δυνατό γρηγορότερα και σε ευθεία γραμμή.   (δ)      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές, μετά από μικρή ανάπαυση μεταξύ της 1ης και 2ης προσπάθειας και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια σε δευτερόλεπτα και δέκατα του δευτερολέπτου..   (ε)       ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:  
 • Για άντρες: 4,5 sec
 • Για γυναίκες: 5,0 sec
   
 1. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ 12 ΛΕΠΤΩΝ
  (α)     ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας σε κόπωση και της ικανότητας του Οργανισμού για παραγωγή μυϊκού έργου παρατεταμένης διάρκειας.   (β)  ΟΡΓΑΝΑ: Στίβος 400 μέτρων, τουλάχιστο δύο χρονόμετρα με δυνατότητα καταγραφής πολλαπλών μετρήσεων, μία σφυρίχτρα για την εκκίνηση και τον τερματισμό, δύο πινάκια που θα είναι καταγραμμένα τα ονόματα των εξεταζομένων ανά ομάδα, μαζί με τους αριθμούς που θα φέρουν στο στήθος, καθώς και έντυπα καταγραφής των αποτελεσμάτων όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι στροφές που διένυσε ο κάθε εξεταζόμενος μέχρι να τερματίσει.   (γ)  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Πριν την έναρξη της δοκιμασίας οι εξεταζόμενοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες, τους δίνονται οι αριθμοί που θα πρέπει να τοποθετήσουν στο στήθος τους και, μετά από ολιγόλεπτη προθέρμανση, η πρώτη ομάδα που θα εξεταστεί καλείται να παραταχθεί στην γραμμή εκκίνησης για να ξεκινήσει η δοκιμασία. Μετά από πρόσταγμα, οι εξεταζόμενοι ξεκινούν να τρέχουν για διάρκεια 12 λεπτών και σε κάθε στροφή ενημερώνονται από τους χρονομέτρες για το ρυθμό που ακολουθούν, μέχρι τη λήξη του χρόνου των 12 λεπτών. Οι άντρες πρέπει να διανύσουν στο χρόνο των 12 λεπτών έξι (6) στροφές (2.400 μέτρα) και οι γυναίκες πέντε (5) στροφές (2.000 μέτρα). Η γραμμή εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι στο ίδιο σημείο. Όσοι εξεταζόμενοι δεν καλύψουν την προβλεπόμενη απόσταση, απορρίπτονται.   (δ)     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται μόνο μία φορά.   (ε)      ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:  
 • Για άντρες: 400 m
 • Για γυναίκες: 000 m
 
Share This