Το Φροντιστήριο Η Παιδεία ανακοινώνει τη συνεργασία του με την καθηγήτρια Χημείας , Χαρά Γεωργίου (Κάτοχος πτυχίου Χημείας και Μεταπτυχιακού στην ΦυσικοΧημεία από το  Πανεπιστήμιο Κύπρου)

  • Παραδίδονται μαθήματα Χημείας για όλες τις τάξεις Γυμνασίου – Λυκείου και Φοιτητές.
Share This